Sport

Jak zainteresować dziecko grą w piłkę nożną?

Zainteresowanie piłką nożną zaczyna się niewątpliwie w domu, gdzie rodzice tworzą sprzyjającą atmosferę, rozumiejąc korzyści wynikające z ruchu i sportu w ogóle, a piłki nożnej w szczególności. Właściwy wybór programów telewizyjnych, towarzyszenia rodzicom na meczach może dodatnio wpłynąć na zainteresowanie dziecka. W tym wieku dziecko nie potrzebuje boiska o określonych rozmiarach, należy jedynie zadbać o względy bezpieczeństwa. Natomiast ważny jest wybór piłki. Jej wielkość i tworzywo winno być dostosowane do fizycznych możliwości dziecka. Jego sprawność w posługiwaniu się piłką rozwija się wolno i postępuje tylko wówczas, gdy piłka nie jest ani zbyt duża, ani zbyt ciężka. Gdy dziecko zmęczy się zabawą piłką i nie może się skoncentrować siada, a powraca do gry gdy tego zapragnie. Po chwilach wysiłku automatycznie następuje odpoczynek i relaks. W tym okresie dziecko jest bardzo egocentryczne, a piłka staje się jego własnością z, której rezygnuje niechętnie. Dziecko w tym wieku prawie nie potrzebuje instruktażu. Jest samokrytyczne i samo znajduje rozwiązanie swych ewentualnych niepowodzeń, powtarzając akcję z własnej inicjatywy. Podczas zajęć najważniejsza jest przyjemność zabawy z piłką. Jest to ukryty niejako początek późniejszego swobodnego nad nią panowania.

Znaczenie historii piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

Historia piłki nożnej ma bardzo duże znaczenie dla młodzieży. Aż trudno sobie wyobrazić czym zajmowaliby się dzisiaj młodzi chłopcy oraz dziewczęta, gdyby nie tak wiele dyscyplin sportowych i oczywiście najpopularniejsza z nich, zrzeszająca najwięcej ludzi piłka nożna. Sport pomaga przede wszystkim w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej, ale jest też dobrą szkołą charakteru. Ćwiczy siłę woli, uczy przezwyciężania własnej słabości, wyrabia wytrwałość, orientację, refleks, odwagę. Podnosi sprawność fizyczną, wpływa dodatnio na stan zdrowia. Zwłaszcza w dyscyplinach zespołowych wykształca tak ważne we współżyciu obywatelskim cechy, jak ofiarność, lojalność, koleżeńskość. Wychowawczo – społeczne walory sportu odkryto przed blisko trzema tysiącami lat.
W Grecji był on immanentną częścią państwowego wychowania młodzieży, dziś pedagogika widzi w nim jeden z ważkich elementów przygotowujących młodzież do pełni życia obywatelskiego w dojrzałym wieku. Futbol już od wielu lat rozwija się w znacznej mierze dzięki zafascynowaniu tą dyscypliną przez młodzież. Młodzi chłopcy dzięki sporej liczbie transmisji telewizyjnych z największych spotkań piłkarskich wypatrują wśród piłkarzy swoich idoli i starają się ich naśladować. Marzeniem większości z nich jest występować na takich arenach i przed wielotysięczną publicznością tak jak ich bohaterowie z telewizji.

Elementy rozwoju młodego piłkarza

Każdy sport, także i piłka nożna wymaga rozwoju wielokierunkowego, jeśli chce się osiągnąć sukces na szczeblu zawodowym. Odporność psychiczna młodego piłkarza to element, bez którego ciężko osiągnąć sukces w sporcie. Zawodnik powinien być dobrze przygotowany pod tym względem, aby móc przezwyciężyć wszystkie trudności czekające go na drodze do wyznaczonego celu, czyli do bycia zawodowym piłkarzem. Należy pamiętać, że życie sportowca nie polega wyłącznie na samych sukcesach, ale przede wszystkim na porażkach, dzięki którym najwięcej się uczymy oraz nabieramy doświadczenia. W każdym klubie piłkarskim priorytetową sprawą powinno być też dbanie o prawidłowy rozwój swoich piłkarzy zapewniając im odpowiednie warunki do treningu, w miarę możliwości najlepszy sztab szkoleniowy i przede wszystkim zapewnić im opiekę medyczną. W życiu dzieci i młodzieży bardzo ważne jest współżycie z rówieśnikami. Jednak nie zawsze jest tak, że młodzi ludzie dobierają sobie odpowiednie towarzystwo. Niejednokrotnie złe otoczenie wpływa niekorzystnie na młodych ludzi. Tu pojawia się rola rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami, ale również trenera
czy wychowawcy, który powinien w porę zareagować w takiej sytuacji i dobrze ukierunkować swoich podopiecznych. Postęp w rozwoju piłkarza to również drużyna, w której zawodnik dobrze się czuje oraz jest przez nią akceptowany.

Cena sukcesu w sporcie

Nie od dzisiaj wiadomym jest, że sukces sportowy, oprócz talentu, opiera się również na ogromnej pracy, którą wkładamy w trening, bardzo wielu wyrzeczeniach, często wydających się wręcz nieosiągalnymi oraz samodyscypliny, która pozwoli młodym zawodnikom uprawiać sportowy tryb życia nie tylko na boisku gdy są pod stałą kontrolą trenera, ale również poza nim. To podstawowy wniosek jaki można wysnuć na podstawie obserwacji karier najlepszych światowych zawodników, praktycznie każdej dyscypliny sportowej. Rozwój kultury fizycznej często hamowany jest przez kontuzje zawodników. W piłce nożnej nie zawsze można ich uniknąć, ponieważ jest to sport kontaktowy, lecz w dużym stopniu można starać się ich uniknąć poprzez odpowiednią rozgrzewkę przed każdymi zawodami sportowymi oraz specjalnie dopasowaną dietę do zawodnika i wysiłku na jaki jest narażony. Pisząc o wysiłku należy pamiętać, że przetrenowanie jest gorsze od niedotrenowania. Zbyt duże obciążenie dla młodych zawodników może doprowadzić nie tylko do ich zniechęcenia sportem, ale w przyszłości również do poważnych urazów, ponieważ przemęczony organizm jest bardziej podatny na wszelkiego rodzaju kontuzje. Kontuzje to jest najwyższa cena, uprawiania sportu zwłaszcza zawodowo.

Rola wychowania fizycznego w życiu dzieci i młodzieży

Uprawianie sportu w jakiejkolwiek formie jest ważne już od najmłodszych lat. Wychowanie fizyczne zarówno w szkole, w rodzinie jak i zajęcia pozaszkolne, stanowią ważny czynnik dla utrzymania zdrowia, radości życia i wydajności w pracy. Jednak główną rolą wychowania fizycznego w życiu młodzieży jest spowodowanie prawidłowego rozwoju organizmu młodego człowieka. Aktywność fizyczna pobudza, bowiem prawie wszystkie układy ciała człowieka. Przykładowo układ nerwowy steruje mięśniami, powodując ich skurcze i rozkurcze, co z kolei prowadzi do przemieszczania się kości przez ich ruchy w stawach. Wyzwolony przy tym zostaje cały cykl przemian chemicznych w samych mięśniach, z których mięsień czerpie energię do pracy. Aby mięsień prawidłowo funkcjonował musi otrzymywać tlen i składniki odżywcze, co prowadzi do ścisłego związku z pracą układów takich jak, układ: oddechowy, krążenia, wydzielania dokrewnego oraz procesów trawienia i przyswajania pokarmów. Są to dość rozległe konsekwencje aktywności ruchowej. Jednak można wyróżnić zespół narządów, które bezpośrednio powodują ruch ciała. Zespół tych narządów nazywany jest układem narządów ruchu. Nie można podać w wątpliwość tego, że ruch jest czynnikiem koniecznym do prawidłowego rozwoju właściwości psychomotorycznych człowieka, stąd też potrzeba rozwoju wychowania fizycznego. Jednak zajęcia wychowania fizycznego zarówno w szkole jak i poza nią muszą być przystosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży.

Wady gry w piłkę nożną dzieci

Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem jaki znamy. Grają w nią zarówno kobiety jak i mężczyźni. Praktycznie każda grupa wiekowa ma swoje drużyny. Bardzo ważne jest aby pracować nad techniką gry. Najlepsze efekty osiąga się kiedy trenuje się od najmłodszych lat pod okiem trenerów. Młodzieżowe drużyny piłkarskie wychowują setki piłkarzy, którzy mogą osiągnąć sukces na skalę kraju, a nawet świata. O zaletach piłki nożnej i jej pozytywnego wpływu na rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny dzieci rozpisywano się od dawna. Jednak każdy rodzić, który decyduje się zapisać dziecko do drużyny piłkarskiej zwłaszcza tej profesjonalnej, musi pamiętać o tym, że może mieć to też negatywne skutki. Bowiem uprawianie piłki nożnej przynosi korzyści związane z prawidłowym rozwojem fizycznym, możliwością pogłębiania umiejętności pod okiem wykwalifikowanych osób oraz daje szanse na poznawanie nowych miejsc i ludzi. Stroną negatywną uprawiania tej dyscypliny jest zaniedbywanie obowiązków szkolnych z uwagi na brak czasu na naukę, zły wpływ kolegów oraz duży stres. Jednak nie chodzi o to, żeby straszyć i zniechęcać rodziców do zapisywania dzieci do drużyn piłkarskich. Jest to bowiem przepiękny sport i znacznie więcej ma zalet niż wad. Jednak o tych wadach też trzeba wiedzieć, żeby móc uchronić dziecko.

Co ma wpływ na rozwój i zachowanie młodego adepta piłki nożnej?

Sport wpływa nie tylko na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, ale też na rozwój psychiczny. Na rozwój młodych adeptów piłki nożnej ma wpływ ich stan zdrowia, kondycja, przygotowanie fizyczne i psychiczne. Stan zdrowia musi być bardzo dobry, aby kandydat mógł zostać zawodnikiem. Pozostałe z tych elementów mogą być rozwinięte w trakcie szkolenia. Jednak również zawodnicy jak i trenerzy, mają bardzo duży wpływ negatywny i pozytywny na młodego człowieka poprzez swoje zachowanie i metody oraz formy przekazywania wiedzy i umiejętności. Koledzy z drużyny mogą negatywnie wpływać na młodego adepta piłki nożnej poprzez namawianie go do próbowania używek, obniżanie jego samooceny, prowokowanie do bójek, ale mogą również wpływać pozytywnie, poprzez mobilizowanie go do pracy nad swoimi umiejętnościami, poprzez zdrową rywalizację. Z kolei trenerzy wpływają pozytywnie na młodego człowieka mobilizując go do pracy, ucząc właściwego zachowania zarówno na boisku jak i poza nim oraz zwiększają jego samoocenę i samokrytykę, uczą pracy w grupie. Jednak mogą wpływać negatywnie na młodego piłkarza, zmuszając go do zbyt intensywnej pracy, obniżając znacząco jego samoocenę oraz dając zły przykład, jeśli chodzi o zachowanie w trakcie meczu i poza boiskiem.

Czym charakteryzuje się młodzieżowa piłka nożna?

Sport uprawiany, czy to zawodowo, czy amatorsko przynosi wiele korzyści dla organizmu człowieka. Warto jest aby już od najmłodszych lat, uprawiać jakąkolwiek aktywność fizyczną. Obecnie najpopularniejszą formą aktywności fizycznej, dostępną praktycznie wszędzie i dla wszystkich jest piłka nożna. Ma ona wiele zalet o, których wielu nie pamięta oglądając mecze w telewizji, czy to na boisku osiedlowym. Młodzieżowa piłka nożna charakteryzuje się tym, że jest to gra zespołowa i kontaktowa. Pozwala to na rozwój umiejętności pracy w zespole, ale także zwiększa ryzyko kontuzji. Grają w nią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jest to sport wymagający dużej sprawności ruchowej i kondycji, ale jednocześnie taki, który te elementy rozwija. Oprócz tego młodzieżowa piłka nożna charakteryzuje się szybkim rozwojem fizycznym zawodników, co stwarza zarówno szanse jak i zagrożenia dla młodych adeptów piłki nożnej. Szansą jest z pewnością właściwy rozwój fizyczny, na który składa się zarówno przyrost masy mięśniowej, jak i poprawa wydolności i wzrost odporności na zwiększony wysiłek fizyczny. Poprawie ulega koordynacja ruchowa, zwinność i szybkość. Zagrożeniem jest możliwość odniesienia kontuzji, co jest częste wśród piłkarzy i może skutkować złym stanem zdrowia przez całe życie.

Znaczenie treningu w piłce nożnej

W każdym sporcie, także i w piłce nożnej trening ma ogromne znaczenie. Bez odpowiedniego przygotowania nie możliwe jest osiąganie sukcesów. Jednak nie tylko o te sukcesy tu chodzi. Trening ma duże znaczenie wychowawcze, wyrabia poczucie odpowiedzialności oraz poprawia kondycję fizyczną. Zawodnikom, którzy uczęszczają na treningi znacznie rzadziej przydarzają się kontuzje. Zawodnicy drużyn juniorskich twierdzą, że trening poprawia kondycję i technikę gry. Oprócz tego dzięki treningom są ograni i lepiej porozumiewają się podczas gry. Chłopcy przede wszystkim lubią grać w piłkę, a treningi są ku temu okazją. Oprócz tego można spotkać się na nich z kolegami. Można się na nich nauczyć czegoś nowego oraz lepiej przygotować się do kolejnego meczu. Czas poświęcony na trening zmniejsza czas poświęcony na naukę. Z drugiej jednak strony im więcej czasu poświęcone zostaje na trening, tym rozwój fizyczny jest lepszy, zawodnicy są lepiej przygotowani do zawodów, co zwiększa prawdopodobieństwo zwycięstwa. To z kolei powoduje zadowolenie zawodników, wzrasta ich samoocena i są zmotywowani do jeszcze większego wysiłku, co zdecydowanie jest szansą na właściwy rozwój fizyczny. Natomiast zadowolenie i dobra samoocena powodują, że dzieci chętniej się uczą.

Kobieca piłka nożna

Sport jest doskonałym sposobem na zachowanie zdrowia i dobrej figury. Na tym drugim zależy częściej kobietom. Pani najczęściej biegają, chodzą na aerobik, pływają, uprawiają nordic walking. Jednak niewiele kobiet zdaje sobie sprawę, że doskonałym sportem, który mogą uprawiać jest piłka nożna. Pojawia się coraz więcej drużyn kobiecych, które są na różnym poziomie zaawansowania. Niektóre drużyny amatorskie, przyjmują do swojego składu praktycznie każdą chętną dziewczynę, czy kobietę. W tych drużynach chodzi głównie o to żeby się zintegrować, nauczyć się pracy w zespole, no i poruszać się, a piłka nożna jest sportem, który jest ogólnorozwojowy i podczas uprawiania, którego pracują praktycznie wszystkie partie mięśni. Piłka nożna w zdecydowany sposób poprawia też kondycję fizyczną, która u kobiet jest zazwyczaj słabsza. Piłka nożna jest jednak sportem kontaktowym, przez to też kontuzyjnym, jednak jeśli pamięta się o podstawach bezpieczeństwa, takich jak ochraniacze, to ryzyko urazu znacznie się zmniejsza. Sport taki jak piłka nożna rozwija też umiejętności takie jak praca w zespole, czy szybkie podejmowanie decyzji. Może to mieć pozytywne konsekwencje w pracy zawodowej. Poza tym piłka nożna wciąga i podczas gry można się wyjątkowo mocno rozluźnić i zapomnieć o codziennych problemach.

Wpływ sportu na nastrój

Endorfiny, to hormony które produkowane są między innymi podczas biegania. Ich wpływ na nasze samopoczucie badany jest od dawna. Wiadomo na pewno, że doskonale poprawiają one nasze samopoczucie, pozwalają się skupić na codziennych obowiązkach, a przy okazji mają też inne zalety. Uprawianie sportu wpływa więc nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale także psychiczne. Endorfiny wpływają na korzystną pracę naszego mózgu. Ma na to wpływ także inna substancja – anandamid. Obie powstają podczas wysiłku fizycznego, który trwa wystarczająco długo, byśmy poczuli zmęczenie. Można to porównać na przykład do pół godziny biegu albo do gry w piłkę nożną lub siatkówkę. Obie substancje wpływają też na to, jak długo i szybko możemy jeszcze biec, ponieważ działają w czasie wysiłku tak, jak leki przeciwbólowe. Dzięki temu przestajemy czuć zmęczenie oraz na przykład obtarcia na nogach. Endorfiny działają też uspokajająco i pozwalają się nam zrelaksować. Anandamid natomiast pobudza mózg do produkcji dopaminy. Jest to kolejny hormon, który wpływa na nasze samopoczucie. Ten sam hormon, który wytwarza się w czasie uprawiania sportu, powstaje też w czasie zażywania różnych używek. Można więc powiedzieć, że sport jest jak narkotyk.

Przed startem w pierwszych zawodach

Wielu biegaczy stara się nie tylko biegać dla siebie, wieczorami czy nad ranem, ale próbują też swoich sił w zorganizowanych biegać. Takie imprezy dają dużą frajdę, pozwalają porównać swoje wyniki z innymi, a przy okazji poznać nowych ludzi, z którymi dzielimy to samo hobby. Zanim jednak wystartujemy w naszych pierwszych zawodach, warto się do nich dobrze przygotować. Wtedy będziemy mogli podejść do zawodów sportowych na luzie i nie stresować się na zapas. Jedną z ważniejszych decyzji jakie podejmiemy, jest ta dotycząca długości trasy, jaką chcemy pokonać. Najpopularniejsze biegi organizowane są zazwyczaj na długościach 5 km, 10 km, półmaratonu i maratonu. Ta ostatnia to już ponad 42 kilometry. Warto więc wybrać taką długość, która odpowiada temu, co możemy osiągnąć na co dzień w biegu ciągłym, bez zatrzymywania się. Dzień przed biegiem, jak i rano przed wyścigiem, warto też zadbać o lekki posiłek. Trzeba też pamiętać o rozgrzewce. Sport to zdrowie, ale jedynie poprawnie uprawiany. Dlatego musimy odpowiednio rozgrzać wszystkie mięśnie, na co warto poświęcić ostatnie pół godziny przed samym startem. Warto też pamiętać o wygodnej odzieży oraz butach. Ze sobą weźmy też np. agrafki, które użyjemy do przypięcia numeru startowego.

Bieg na 5 kilometrów

Wielu biegaczy stara się zwiększać swoje osiągi, jeśli chodzi o przebiegnięty dystans. Oczywiście, fajnie jest wystartować w maratonie, ale nie każdy ma tyle sił oraz czasu. Czy więc warto trenować biegi krótkie, za to bardziej intensywne? Dystans pięciu kilometrów dla wielu traktowany jest jedynie jako rozgrzewka. Jednak jeśli sensownie zaplanujemy nasze treningi, to będzie to też idealny dystans dla biegu samego w sobie. Każdy sport to zdrowie, więc warto się też przyłożyć do krótszych dystansów. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy dopiero zaczynają biegać. Na początku ćwiczymy nad tym, by przebiec cały dystans bez przerw, później poprawiamy nasze tempo. Na 5 kilometrów biega jednak także wielu doświadczonych biegaczy, niektórzy robią to nawet profesjonalnie i zdobywają na tym dystansie liczne medale. Piątka to także idealna opcja dla tych, którzy chcieliby uprawiać sport, a nie mają wystarczająco czasu. Taki dystans można zrobić bez problemu rano przed pracą, później wskoczyć pod prysznic i pojechać pracować z ładunkiem pozytywnej energii. Biegi można urozmaicać zmieniając trasę. Ciekawą opcją jest bieg krótki i intensywny, z wykorzystaniem nierównego terenu, na przykład parku albo leśnej polany.

Trening nocą

W dzisiejszych czasach wielu z nas pracuje w biurach, gdzie dzień pracy zazwyczaj zaczyna się późno i kończy około godziny 17. Po zjedzeniu posiłku zazwyczaj robi się już wtedy ciemno. Zimą sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej – wychodząc do pracy napotykamy mrok, a wracając do domu załapujemy się na zachód słońca. Jednak chcielibyśmy przy tym dalej uprawiać ulubiony sport, jak bieganie albo jazda na rowerze. Wtedy warto zainwestować w coś, co spowoduje, że będziemy lepiej widoczni dla kierowców. Od tego może przecież zależeć nasze zdrowie, a nawet życie. Po pierwsze, warto założyć odblaskowe elementy. Jeśli biegamy, możemy kupić odblaskowe opaski, które owiniemy wokół nadgarstków oraz kostek. Dzisiaj na rynku jest wiele takich elementów do kupienia, często za grosze, a możemy wybrać dla siebie nawet odpowiedni kolor. Drugą sprawą jest zadbanie o dobre oświetlenie, jeśli poruszamy się na rowerze. Jest ono wymagane przepisami i powinniśmy zamontować dokładnie takie lampki, o jakich mówi kodeks. Dodatkowo możemy założyć też coś odblaskowego. Uprawiając sport w nocy powinniśmy też zrezygnować z ciemnych ubrań na rzecz np. żółtych albo białych. To, wbrew pozorom, także poprawia naszą widoczność.

Dlaczego warto jeździć na rowerze?

Jazda na rowerze to jeden ze sportów najczęściej wybieranych. Potrzebuje on trochę większych nakładów finansowych niż bieganie, ale nadal kosztuje mniej niż wiele innych sportów. Uprawiać kolarstwo może praktycznie każdy. A sam sport ma wiele zalet. Badacze i lekarze od dawna powtarzają, że jazda na rowerze ma bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie oraz na samopoczucie. Po pierwsze wzmacniamy pracę serca, obniżając przy tym ryzyko niektórych chorób, które niosą ze sobą poważne konsekwencje. Po drugie dostarczymy do naszego ciała dobre hormony, a pozbędziemy się tych złych, jak kortyzol. Będzie to wspomagać naszą koncentrację, obniży rozdrażnienie i pozbawi nas poczucia niepokoju. Poprawimy także pracę naszych płuc oraz mięśni. W czasie jazdy na rowerze budujemy nie tylko mięśnie nóg, ale też pleców czy rąk. Uprawiając ten sport poprawimy także nasz refleks i koordynację ruchową. Jazda na rowerze jest także polecana jako metoda odchudzania. Bieganie bardziej obciąża stawy, więc jeśli chcemy pozbyć się zbędnych kilogramów, to powinniśmy wybrać raczej rower. Możemy się też wspomóc ćwiczeniami na basenie. Taki miks różnych sportów wzmocni wszystkie partie mięśni naszego ciała i spowoduje, że będziemy bardziej aktywni, kreatywni i pracowici na co dzień.

Dieta biegacza

Uprawianie sportu to coś bardziej kompleksowego, niż tylko wyjście na boisko lub na halę treningową. Na to, by trening przyniósł oczekiwane rezultaty ma także duży wpływ dieta, którą stosujemy na co dzień. Ważne jest także to, co i kiedy jemy w ciągu dnia treningowego. Jeśli planujemy dobrze wykorzystać czas na bieganie, to powinniśmy pamiętać o kilku zasadach. Przed wysiłkiem fizycznym powinniśmy sobie przygotowywać jedynie lekkostrawne posiłki. Trudno się biega lub uprawia inny sport, gdy nasz żołądek pracuje na pełnych obrotach. Warto też pamiętać o nawodnieniu w czasie treningu. Oczywiście w tym celu możemy wykorzystać zwykłą wodę – pijąc ją przed wysiłku i w jego trakcie. Wielu biegaczy wybiera jednak napoje izotoniczne zamiast wody. Izotoniki mają wiele zalet. Oprócz nawodnienia, dostarczają organizmowi wszystkie niezbędne witaminy, które utraciliśmy w czasie biegu. Pamiętać trzeba też o odpowiednim ustanowieniu pór posiłku. Najlepiej nie jeść na mniej niż 3 godziny przed dużym wysiłkiem. Przed wysiłkiem lub w jego trackie można skorzystać z tzw. żeli energetycznych, które zawierają wszystkie niezbędne składniki w bardzo skondensowanej formie. Przydają się one również na zawodach sportowych.

Zarabianie na sporcie

Sport to dla wielu miast duży zastrzyk gotówki i sposób na życie dla wielu mieszkańców. Duże sportowe imprezy, takie jak Euro 2012, które odbyło się w naszym kraju, pokazują że na sporcie wiele można zarobić. Oczywiście zysk pochodzi po części z biletów, ale dla większości mieszkańców tego miasta znaczenie ma to, co z własnej kieszeni wyłoży kibic już na miejscu. Zarabia się więc na pamiątkach, wejściach do różnych parków rozrywki, zakupie szalików czy czapek. Dużo pieniędzy kibice zostawiają także w hotelach i restauracjach. Miasta zyskały też na rozbudowie infrastruktury, która była dofinansowana z funduszy centralnych, a wielu mieszkańcom służy do dzisiaj. Niektóre miasta zarabiają na sporcie każdego roku. Na przykład Karpacz, Szklarska Poręba czy Zakopane. Nie chodzi tu jedynie o imprezy sportowe, które przyjeżdżają oglądać tysiące zainteresowanych. Sporty zimowe, które uprawiamy na stokach zimowych kurortów, dają też prace na cały sezon. Nie chodzi tu tylko o szkoły narciarskie i obsługę stoku, ale także restauratorów czy hotelarzy i właścicieli pensjonatów. Nic więc dziwnego, że tak wiele ośrodków wczasowych mocno inwestuje w infrastrukturę sportową. Wiedzą, że taka inwestycja szybko się im zwróci.

Cross Fit

Cross Fit w ostatnich latach zdobywa szturmem Polskę. Jeszcze 3-4 lata temu mało kto mówił o tej formie uprawiania sportu. Dzisiaj jest ona bardzo popularna i można znaleźć setki artykułów poświęconych tej dyscyplinie. Głównym założeniem Cross Fitu jest trening wytrzymałościowo-siłowy. Dąży on do uzyskania jeszcze lepszej wydajności całego organizmu i do treningu wszystkich mięśni ciała. Głównym elementem tej dyscypliny sportowej jest wybranie takich ćwiczeń, które powodują zmienne obciążenie mięśni. Korzystamy tu z tych ćwiczeń, które są intensywne i zmieniające się w czasie. Cross Fit uprawiają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Można go też uprawiać w grupach na halach ćwiczeniowych. Wtedy też łatwiej nam załapać poprawną technikę wykonywania ćwiczeń. Ten sport uprawiają zarówno ci, którzy chcą poprawić ogólną sprawność, jak i ludzie profesjonalnie zajmujący się inną dyscypliną. Wielu biegaczy dokłada sobie Cross Fit do planu ćwiczeń, by wzmocnić wydajność. Na trening przypada rozgrzewka, około 20 minut głównego, intensywnego treningu oraz rozciąganie po zakończeniu ćwiczeń. Ilość powtórzeń i ciężary można dostosować do swoich umiejętności oraz czasu, od jakiego uprawiamy tę dyscyplinę.

Jak zacząć biegać?

Niektórzy z nas pewnie chcieliby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, ale boją się, że nie podołają. Pamiętajmy jednak, że każdy z maratończyków biegł kiedyś po raz pierwszy. Na początek możemy zacząć od czegoś, co zwie się slow jogging. Polega to na tym, że biegamy wolniej, niż gdybyśmy szli. Nie zmęczymy się tym specjalnie, nie wyrobimy kondycji, ale można wyuczyć w sobie poczucie systematyczności treningów, a później zacząć biegać normalnym tempem. Jeśli mamy problemy z wyjściem z domu i zaczęciem treningu, możemy też spróbować zacząć od marszobiegu. Polega on na łączeniu biegu z marszem, gdy zaczyna brakować nam sił na bieg. Później zaczyna przychodzić poprawa kondycji i zaczynamy więcej biegać, a mniej iść. Warto wtedy zainwestować w odpowiednie buty do biegania. Powinny one być wygodnie, dobrze się trzymać i przenosić ciężar na całą stopę. Kolejnym elementem, o który musimy zadbać jest nasza dieta. Przede wszystkim musimy pamiętać, żeby nie jeść ciężkostrawnych posiłków przed uprawianiem sportu. Dodatkowo musimy uzupełnić wszystkie składniki, które straciliśmy w czasie biegu. Przyda nam się także odpowiednie nawodnienie lub zakup napojów izotonicznych, które dodatkowo dostarczą nam wszystkich niezbędnych witamin.

Sport a zdrowie

Dzisiaj coraz więcej osób chce być fit, zdrowo się żywić i uprawiać różne sporty. Nic dziwnego, bo taki styl życia ma wiele zalet. Przede wszystkim, rozsądnie stosowana dieta oraz uprawianie sportu znacząco wpływają na nasze zdrowie. Dzięki temu zyskujemy dodatkową odporność na różne przeziębienia, nie cierpimy z powodu zadyszek czy innych nieprzyjemności, które dotykają tych mniej wysportowanych. Sport wpływa także długofalowo na zdrowie. Różne badania medyczne potwierdzają, że osoby, które np. jeżdżą na rowerze czy biegają, mają później mniejsze problemy zdrowotne. Wysiłek fizyczny wpływa także korzystnie na nasze codzienne samopoczucie, powoduje bowiem produkcję licznych ważnych hormonów. Dzięki temu mamy więcej energii po pracy i możemy się też bardziej skupić w jej trakcie. Poprawimy też nasze wyniki nauki, gdy nie zrezygnujemy w czasie egzaminów z wysiłku fizycznego. Warto więc wybrać sobie dyscyplinę, która sprawi nam wiele radości, a przy okazji będzie wpływać na nasze zdrowie. Najłatwiej zacząć przygodę z bieganiem albo jazdą na rowerze. W wielu miasta znajdziemy także baseny, które otwarte są cały rok. Niektórzy wybiorą jednak uprawianie sportu ze znajomymi, np. piłkę nożną albo siatkówkę.

Taniec a sport

Pierwszą myślą, jaką mamy na temat tańca na pewno nie jest to, że należy on do sportu. A jednak tak jest. Czy warto zająć się tańcem?

Oczywiście! Przede wszystkim, jak każdy sport, także taniec poprawia ogólną wydolność organizmu, wpływając przy tym pozytywnie na funkcjonowanie układu krążeniowego i oddechowego. Oprócz tego redukujemy w znaczący sposób ryzyko zapadnięcia na poważne choroby. Co więcej kształtujemy także piękną postawę i sylwetkę, co widoczne jest nie tylko w tańcu, lecz również, a może przede wszystkim, w życiu codziennym, kiedy to poruszamy się wyprostowani, z większą gracją.

Co więcej tańcząc zyskujemy wiele nowych znajomych, którzy także zafascynowani są tym sportem. Ponadto w tańcu kobiety odkrywają swoją kobiecość, na nowo do niej docierają, a mężczyźni- do swojej męskości.

A zatem bez wątpienia warto tańczyć! Co więcej- dzisiaj istniej tak wiele różnych rodzajów tańca, że każdy znajdzie na pewno ten jeden dla siebie. Wybór jest nieskończenie ogromny- od radosnej, energicznej zumby, przez oryginalny hip- hop aż do poważnego tańca klasycznego. Dlatego nie zwlekaj i jeśli czujesz, że chcesz spróbować swoich sił w tańcu, wybierz odpowiednią dla siebie szkołę tańca i idź na zajęcia!

Po co uprawiać sport?

W mediach, gazetach, w internecie, w radio mówi się powszechnie o tym, że warto uprawiać regularnie sport. Czy jest to prawda?

Zdecydowanie tak! Regularnie uprawiany sport podnosi ogólną wydolność organizmu, wytrzymałość, kształtuje sylwetkę, poprawia funkcjonowanie układu krążeniowo-oddechowego. Dzięki niemu znacząco redukujemy ryzyko zapadnięcia na wiele poważnych chorób cywilizacyjnych, jak zawał, udar, miażdżycę, otyłość czy zespół metaboliczny. Ponadto podczas ćwiczeń wydzielane są endorfiny, znane jako hormony szczęścia, dzięki którym mamy lepsze samopoczucie.

Co więcej sport kształtuje w nas także pewne cechy i umiejętności psychiczne. Zaliczyć do nich można bez wątpienia pewność siebie, umiejętność radzenia sobie z porażkami, wytrwałość, opanowanie oraz cierpliwość. Ponadto nieraz rozwijamy również zdolność myślenia strategicznego oraz działania zespołowego. A zatem sport nie tylko hartuje nasze ciało, lecz również ducha.

Pamiętać należy jednak o tym, żeby nie przeciążać organizmu- dostosować długość i trudność ćwiczeń do swojego poziomu, robić zawsze rozgrzewkę, dobrze się odżywiać oraz wysypiać. Ponadto dobrze jest znaleźć dyscyplinę sportową, która rzeczywiście stanie się naszą pasją, a nie tylko obowiązkiem

Jazda na rowerze

Jazda na rowerze jest powszechnie zazwyczaj dość lubianym rodzajem sportu. Znakomicie poprawia ogólną wydolność organizmu oraz kształtuje smukłą sylwetkę i wspomaga działanie układu krążeniowo- oddechowego. Jednak warto zauważyć, że każdy z nas ma inny styl jeżdżenia. Niektórzy jeżdżą codziennie do pracy lub szkoły, inni wolą weekendowe wypady do pobliskiego lasu, a jeszcze inni uwielbiają kolarstwo górskie. Każdy z tym sposobów jazdy na rowerze jest inny i warto pamiętać w nim o pewnych zasadach.

Jeżdżąc na rowerze do pracy czy szkoły warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jaki mamy rower. Idealnym modelem będzie bowiem tutaj rower miejski. Przede wszystkim siedzimy na nim wyprostowani, dzięki czemu nie tylko kształtujemy ładną sylwetkę, lecz również odciążamy mięśnie barków oraz zapewniamy sobie lepszą widoczność tego, co się dzieje dookoła nas na ulicy. Ponadto na takim rowerze potrzebujemy mniej wysiłku, możemy ubrać się normalnie, jak na co dzień oraz mamy wygodne siodełko. Jeżdżąc ulicą warto pamiętać także o zakładaniu kasku.

Z kolei dla osób jeżdżących na weekendowe przejażdżki lepszy raczej będzie model trekingowy. Tu także osoby te powinny pamiętać o noszeniu kasku. Co więcej – należy uważać, żeby nie robić zbyt dużych odległości po okresach przerwy.
Z kolei osoby jeżdżące po górach zdecydowanie nie mogą oszczędzać na jakości sprzętu, gdyż taki krok może się okazać fatalny w skutkach. Co więcej – tu trzeba dokładnie planować poszczególne treningi.

O czym należy pamiętać podczas uprawiania sportu?

Uprawianie sportu staje się dzisiaj coraz bardziej modne. Uprawiając regularnie sport poprawiamy ogólną wydolność organizmu, sprawność układu krążeniowo- oddechowego, redukujemy ryzyko zapadnięcia na wiele chorób oraz dodatkowo poprawiamy swój wygląd oraz swoje samopoczucie. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na jakąś dyscyplinę sportową, po czym rozpoczyna treningi. Niestety wiele osób zapomina o pewnych ważnych sprawach, w skutek czego pojawiają się u nich kontuzje albo wręcz przeciwstawne do zamierzonych efekty. Jakie to są sprawy?

Przede wszystkim rozgrzewka. Bagatelizujemy nieraz jej znaczenie doprowadzając tym samym do wielu nieprzyjemnych wypadków. Tymczasem w każdej dyscyplinie sportu warunkiem koniecznym do zachowania bezpieczeństwa jest odpowiednia rozgrzewka tj. składająca się z dobrze dobranego zestawu ćwiczeń, wykonywanych prawidłowo i trwających odpowiednio długo.

Następnie warto podkreślić, że treningi muszą być dobrze rozplanowane. Początkowo stopniowo wydłużamy czas i częstotliwość ćwiczeń- nie zaczynamy nigdy od maksymalnej ilości.

Ponadto podczas uprawiania sportu należy się odpowiednio odżywiać. Trzeba pamiętać, że ciało potrzebuje wówczas nieco więcej kalorii, lecz nie w postaci słodyczy czy tłuszczu tylko wartościowych elementów.

Za tym idzie również potrzeba snu. Regularne uprawianie sportu nie da zbyt dużych efektów jeśli równie regularnie nie będziemy się wysypiać.

O czym należy pamiętać podczas trenowania wspinaczki?

Coraz więcej osób decyduje się dzisiaj spróbować swoich sił we wspinaczce. Jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ wspinaczka nie tylko rozwija ogólną sprawność organizmu i jego wydolność, lecz również za jej pomocą zdobywamy pewne ważne dzisiaj umiejętności psychiczne. Przede wszystkim zatem stajemy się bardzie zdecydowani, pewni siebie oraz własnej wartości. Ponadto zyskujemy umiejętność opanowania emocji w trudnych momentach – to przydaje się nie tylko wtedy, kiedy wisimy nad przepaścią, lecz również w codziennym życiu, kiedy to stajemy przed nagłą a trudną sytuacją w pracy.

Rozpoczynając swoją przygodę ze wspinaczką należy jednak pamiętać o kilku rzeczach. Na początek- należy udać się do lekarza i zbadać, czy nie ma jakiś przeciwwskazań do uprawiania tego sportu. Ponadto warto pamiętać o każdorazowej rozgrzewce przed ćwiczeniami. Co więcej treningom wspinaczki powinno towarzyszyć również rozciąganie. Warto także wspomnieć, że jeśli poczujemy nagły ból należy natychmiast zaprzestać ćwiczeń. Nie można także bardzo się przemęczać- wiele osób bowiem na początku ma wiele entuzjazmu i najchętniej chodziłoby na ściankę codziennie. Tymczasem organizmowi należy rozsądnie dawkować wysiłek.

Na koniec należy jeszcze podkreślić, że, tak jak w każdym sporcie, tak i tutaj warunkiem koniecznym zachowania bezpieczeństwa jest słuchanie poleceń instruktora.